Дружете не

facebookyoutubeblog

Зошто progeCAD

Погледнете го видеото со ТОП 10 причини зоштo да го изберете progeCAD
Или симнете ја PowerPoint презентцијата посветена на progeCAD Professional и погледнете што сè можете да направите со оваа моќна алатка...
Сето тоа по фер цени...
: progeCAD Professional / progeCAD vs. ZwCAD
Споредба на можностите помеѓу progeCAD 2017 и ZwCAD
Во следната може да ги погледнете разликите помеѓу progeCAD 2016 и ZwCAD:
progeCAD
ZwCAD

 

Основен формат - DWG
v
v
Извоз на моделите во Google Earth
v
Брзо групирање на ентитети (Quick Group)
v
Подршка за DWG формат v2.5 до верзијата AutoCAD 2014
v
Поправка на оштетени цртежи
v
v
Извоз во DWF формат
v
v
Паралелна работа со повеќе цртежи
v
v
Подршка за кориснички профили
v
v
Работа со "layouts"
v
v
Команди за работа со 3D ентитети
v
v
Приказ на ACIS 3D solid
v
v
ACIS моделирање и уредување
v
v
XRef менаџер
v
v
Подршка за MTEXT преку екстерен едитор
v
v
Едитирање на шрафура (Hatch editing)
v
v
Приказ на дебели линии
v
v
Приказ на растерски слики
v
v
Вметнување на растески слики
v
v
Едитирање на растески слики
v
Полигонален приказ на слики
v
v
Подршка за Redline и Markup
v
Redline и Markup можности
v
Рендерирање сцени
v
v
Напредно рендерирање
v
v
Meni za rad sa slikama
v
v
Подршка за CTB
v
v
Подршка за STB
v
v
Графички интерфејс за преглед на блокови
v
v
PLOT команди
v
v
Командна линија
v
v
Подршка за  AutoCAD менија и скрипти
v
v
GUI за управување со "layers", блокови и типови на линии
v
v
Лента на алатки за карактеристики на ентитет
v
v
Истовремена измена на карактеристиките на повеќе ентитети
v
v
Палета за приказ на карактеристики на ентитет
v
v
Apparent и Extended intersection snap
v
v
Polar Tracking
v
v
Дополителни алатки (Express Tools)
v
v
Refedit (Измена на блок "на лице место" без рабивање на блокот)
v
v
Layer менаџер - креирање груп/комбинација на Layer
v
v
ETrack
v
v
Графички интерфејс за едитирање на лента со алатки
v
v
Подршка за ActiveX, со едитирање "in situ"
v
v
Подршка за AutoLISP (вклучувајќе и DCL)
v
v
Object ARX
v
Можност за сниманје scripts/macros
v
v
Подршка за COM
v
v
Подршка за Visual Basic for Applications (VBA)
v
v
Вчитување на VBA files
v
v
PDF to DWG (конверзија PDF документи во DWG цртежи)
v
Можност за принт на цртежи во JPG формат
v
v
Можност за принт на цртежи во PDF формат
v
ALE блок менаџер
v
Модул за векторизација на растерски слики
v

Библиотека на блокови (архитектонски, машински, електро, хидраулички и 3D кујнски елементи)

v
Извоз во O2C 3D формат
v
Подршка за True Type фонтови
v
v
Batman (локална измена на атрибути на блок)
v
Подршка за Unlimited Dimensioning
v
v
Business/Commercial licence
v
v
eTransmit
v
Команда „Find & Replace”
v
v
Подршка за ECW
v
Потполна Jpeg 2000 подршка
v
Подршка за True Color
v
v
Wipeout
v
v