Дружете не

facebookyoutubeblog

Зошто progeCAD

Погледнете го видеото со ТОП 10 причини зоштo да го изберете progeCAD
Или симнете ја PowerPoint презентцијата посветена на progeCAD Professional и погледнете што сè можете да направите со оваа моќна алатка...
Сето тоа по фер цени...
: progeCAD Professional / progeCAD vs. AutoCAD
Споредба на можностите помеѓу progeCAD 2017 и AutoCAD

Во следната табела можете да погледнете споредба на можностите помеѓу progeCAD 2017 со можностите на AutoCAD® и AutoCAD® LT.

progeCAD
2017
AutoCAD
Full
LT
Основен формат - DWG
v
v
v
Извоз на моделите во Google Earth
v
x
x
Брзо групирање на ентитети (Quick Group)
v
x
v
Подршка за DWG формат v2.5 до верзијата AutoCAD 2016
v
x
x
Поправка на оштетени цртежи
v
v
v
Извоз во DWF формат
v
v
v
Паралелна работа со повеќе цртежи
v
v
v
Подршка за кориснички профили
v
v
v
Работа со "layouts"
v
v
v
Команди за работа со 3D ентитети
v
v
x
Приказ на ACIS 3D solid
v
v
v
ACIS моделирање и уредување
v
v
x
XRef менаџер
v
v
v
Подршка за MTEXT преку екстерен едитор
v
v
v
Едитирање на шрафура (Hatch editing))
v
v
v
Приказ на дебели линии
v
v
v
Приказ на растерски слики
v
v
v
Вметнување на растески слики
v
v
x
Едитирање на растески слики
v
v
x
Полигонален приказ на слики
v
v
x
Подршка за Redline и Markup
v
x
x
Redline и Markup можности
v
x
x
Рендерирање сцени
v
v
x
Напредно рендерирање
v
v
x
Мени за работа со слики
v
v
v
Подршка за CTB
v
v
v
Подршка за STB
v
v
v
Графички интерфејс за преглед на блокови
v
v
v
PLOT команди
v
v
v
Командна линија
v
v
v
Подршка за  AutoCAD менија и скрипти
v
v
v
GUI за управување со "layers", блокови и типови на линии
v
v
v
Лента на алатки за карактеристики на ентитет
v
v
v
Истовремена измена на карактеристиките на повеќе ентитети
v
v
x
Палета за приказ на карактеристики на ентитет
v
v
v
Apparent и Extended intersection snap
v
v
v
Polar Tracking
v
v
v
Дополителни алатки (Express Tools)
v
v
x
Refedit (Измена на блок "на лице место" без рабивање на блокот)
v
v
x
Layer менаџер - креирање груп/комбинација на Layer
v
v
x
ETrack
v
v
x
Графички интерфејс за едитирање на лента со алатки
v
v
x
Подршка за ActiveX, со едитирање "in situ"
v
v
x
Подршка за AutoLISP (вклучувајќи и DCL)
v
v
x
Object ARX
x
v
x
Можност за сниманје scripts/macros
v
x
x
Подршка за COM
v
v
x
Подршка за Visual Basic for Applications (VBA)
v
v
x
Вчитување на екстерни VBA files
v
v
x
PDF to DWG (конверзија PDF документи во DWG цртежи)
v
x
x
Можност за принт на цртежи во JPG формат
v
v
x
Можност за принт на цртежи во PDF формат
v
v
x
ALE блок менаџер
v
x
x
Модул за векторизација на растерски слики
v
x
x

Библиотека на блокови (архитектонски, машински, електро, хидраулички и 3D кујнски елементи)

v
x
x
Извоз во O2C 3D формат
v
x
x
Подршка за True Type фонтови
v
v
v
Batman (локална измена на атрибути на блок)
v
v
x
Подршка за Unlimited Dimensioning
v
v
v
Business/Commercial licence
v
v
v
eTransmit
v
v
v
Команда „Find & Replace”
v
v
v
Подршка за ECW
v
x
x
Потполна Jpeg 2000 подршка
v
x
x
Подршка за True Color
v
v
v
Wipeout
v
v
v