Дружете не

facebookyoutubeblog

Зошто progeCAD

Погледнете го видеото со ТОП 10 причини зоштo да го изберете progeCAD
Или симнете ја PowerPoint презентцијата посветена на progeCAD Professional и погледнете што сè можете да направите со оваа моќна алатка...
Сето тоа по фер цени...

Актуелна верзија

kutija2k9prou

Пробната верзија на progeCAD 2017 Professional, целосно функционална во период од 30 дена може да ја симнете од нашата Download секција.


 

:
Референци

Листа на регистрирани корисници на програмите и модулите на progeSOFT:

progeCAD корисници

progeEARTH корисници

progeCAM CNC корисници

 


  МАКЕДОНИЈА

  progeSOFT progeCAD корисници:
 • "БАР Е.Ц.Е." - Скопје
 • "ОКТА АД." - Скопје
 • "ПОЛАР" - Скопје
 • "Зебра Проект" - Скопје
 • "Флуид Проект" - Скопје
 • "Урбанплан" - Тетово
 • "Пумс - инжинеринг" - Битола
 • "Стил - инг" - Битола
 • "Петровски Инженеринг" - Битола
 • "Согин Дизајн" - Битола
 • "Биро за урбанизам" - Битола
 • "Геопроект инженеринг" - Скопје
 • "Гео Поинт" - Скопје
 • "Бодото" - Битола
 • "Гео Инг" - Делчево
 • "ФОРМИ Јорго" - Битола
 • "ПРОИНГ" - Битола
 • "Урбанизам и архитектура" - Битола
 • "БВ Инженеринг" - Битола
 • "Борак Инженеринг" - Битола
 • "Медко" - Битола
 • "Есперанца" - Битола
 • "Неимар" - Битола
 • "Гео Премер 2009" - Тетово
 • "Гео Мрежа" - Скопје
 • "Гео Мрежа" - Скопје
 • "Геовис Нова" - Скопје
 • "МА - КАТ" - Скопје
 • "Геолибела" - Скопје
 • "Гео Премер - Каљков" - Скопје
 • "Гео Арт" - Скопје
 • "Ленд Кад Инжињеринг" - Скопје
 • "Гео База" - Тетово
 • "Геоматика" - Скопје
 • "Геогео Нова" - Тетово
 • "Гео А - Нет" - Гостивар
 • "Алфа - Геодет" - Скопје
 • "Бета - Геодет" - Скопје
 • "Алфа - Геодет Давче" - Пробиштип
 • "Гео Пункт" - Тетово
 • "Гео - Мега" - Куманово
 • "Геозум Инжнеринг ТДИ" - Скопје
 • "Гео - Интер" - Скопје
 • "Гео - Каевски" - Скопје
 • "Геотера" - Скопје
 • "Алфа - Геодет Зоран" - Гостивар
 • "Геолинија" - Скопје
 • "Геоделта" - Скопје
 • "Алфа - Геодет Нова" - Битола
 • "ПРКАТ" - Скопје
 • "Гео Прем" - Струмица
 • "Гео - СС" - Скопје
 • "Гео АС Груп" - Скопје
 • "Земјомер - Инженеринг" - Скопје
 • "Виницапремер" - Виница
 • "Гео - Ар" - Струмица
 • "Гео - Гис" - Скопје
 • "Гео Монд Инженеринг" - Скопје
 • "Гео Јованов" - Скопје
 • "Гео - Сигма Груп" - Штип
 • "Евро Хом Бунде" - Ресен
 • "Премер - Екстра" - Кичево
 • "Гео Офис" - Гостивар
 • "АД Охрид" - Охрид
 • "Геомеридијан" - Струмица
 • "Геоплан Компани" - Струмица
 • "АД ЗУМ" - Скопје

  СРБИЈА, ЦРНА Гора и БИХ

  progeSOFT progeCAD корисници:
 • Факултет за технички науки - Нови Сад
 • Градежен факултет - Суботица
 • "AB & CO Geosystems" - Нови Сад
 • АД Фабрика за шеќер "Долни Срем" - Пеќинци
 • АД"МитроСрем" - Сремска Митровица
 • АД"ПРО-ИНГ" - Нови Сад
 • АД"Шидпроект" - Шид
 • "АграД" - Шид
 • "Алфа-пласт" - Темерин
 • Атеље за проектирањ и инженеринг "Изградба" - Нови Сад
 • "Arhis Group" - Будва- Црна Гора
 • "Archkeys" - Нови Сад
 • "Аргус Инженеринг" - Нови Сад
 • "Arh-Kon" - Белград
 • "Архитрав" - Белград
 • "Axis" Градежно биро - Нови Сад
 • "BOLT-ING" - Нови Сад
 • "CON-BAU" - Суботица
 • "Construct-Pro" D.O.O. - Kanjiža
 • "Demetriou Engineering" - Белград
 • "Дирекција за изградба, урбанизам и градежно земјиште Смедерево"ЈП - Смедерево
 • С.З.Р. "ДИК Атеље" - Чачак
 • "Дракулиќ" - Пландиште
 • "Пример" -Бечеј
 • "Проект Рума" - Рума
 • "СЛОВАС" - Чачак
 • "Екотерм" - Сремска Митровица
 • "ЕКО-ВОДОИНЖЕНЕРИНГ" - Белград
 • "Електроволт" - Ваљево
 • "Еуродомус" - Зрењанин
 • "Еурометал Инженеринг" - Зрењанин
 • Фабрика за шеќер "Бачка" - Врбас
 • "FEAL" -Широки Брег, БиХ
 • "Гео премер" - Сремска Митровица
 • Геодетско биро "ЕЛИТ" - Мало Црниче/ Пожаревац
 • "GISDATA" - Белград
 • ГП "ЕУРОИМПЕКС" - Лозница
 • "Граѓевинац" - Бачки Јарак
 • "Higum-M" - Зрењанин
 • "Hidroswiss" - Белград
 • "Hyatt Regency Beograd" - Белград
 • "IC Инженеринг" - Крагуевац
 • "I.E.G." - Обреновац
 • "Интер-механика" - Смедерево
 • "ИПЦ-ПРОИНЖ" - Белград
 • "КОНИМ" Биро - Гроцка
 • "Космај" - Белград
 • "Лозница-Гас" - Лозница
 • "LVD Инженеринг" - Шид
 • "MapSOFT" - Белград
 • "МЕГАДИЛ" - Зрењанин
 • "МинелЕним - Смедерево" - Смедерево
 • О.Д. "ИНГРАД" - Лозница
 • "Пирамида 2003" - Лозница
 • "Полифарм" - Белград
 • "ПРИМИП" - Сремска Митровица
 • Проектно биро "ГРАФ" - Нови Сад
 • Проектно биро "СТУДИО" - Рума
 • Проектно биро "Чубиќ" -Пирот
 • "СапутникСо-M" - Сомбор
 • "СИМ Проект" - Инѓија
 • "Слободна Зона Пирот" - Пирот
 • "С.М.З. -Инженеринг" - Смедерево
 • "СОЛАР" - Панчево
 • "SOTECO" - Жарково
 • "СПАЈИЌ" - Неготин
 • "Студио Visual Power" -Кањижа
 • "SUNOKO" - Нови Сад
 • СЗР"ИНГРАД" - Лозница
 • СЗР"КГХ САРА" - Рума
 • СЗР"Термогас-Инженеринг" - Лозница
 • "ШЕЌЕРАНА-ЕДИНСТВО" - Ковачица
 • T-Energy Global" - Гроцка
 • "TIGAR INCON" - Пирот
 • "TIGAR Техничка Гума" - Пирот
 • "Virtual Architecture" - Крагуевац
 • "ВИС ЕВРОПА" - Зрењанин
 • "QUADRA LINE" -Нови Сад
 •  

  progeSOFT progeEARTH корисници:

 • "Дирекција за изградба, урбанизам и градежно земјиште Смедерево"ЈП - Смедерево


 

  progeSOFT progeCAM CNC корисници:

 • "Хигум-M" - Зрењанин