Дружете не

facebookyoutubeblog

Зошто progeCAD

Погледнете го видеото со ТОП 10 причини зоштo да го изберете progeCAD
Или симнете ја PowerPoint презентцијата посветена на progeCAD Professional и погледнете што сè можете да направите со оваа моќна алатка...
Сето тоа по фер цени...
: Модули и додатоци
Референци

Листа на регистрирани корисници на програмите и модулите на progeSOFT:

progeCAD корисници

progeEARTH корисници

progeCAM CNC корисници

 


  МАКЕДОНИЈА

  progeSOFT progeCAD корисници:
 • "БАР Е.Ц.Е." - Скопје
 • "ОКТА АД." - Скопје
 • "ПОЛАР" - Скопје
 • "Зебра Проект" - Скопје
 • "Флуид Проект" - Скопје
 • "Урбанплан" - Тетово
 • "Пумс - инжинеринг" - Битола
 • "Стил - инг" - Битола
 • "Петровски Инженеринг" - Битола
 • "Согин Дизајн" - Битола
 • "Биро за урбанизам" - Битола
 • "Геопроект инженеринг" - Скопје
 • "Гео Поинт" - Скопје
 • "Бодото" - Битола
 • "Гео Инг" - Делчево
 • "ФОРМИ Јорго" - Битола
 • "ПРОИНГ" - Битола
 • "Урбанизам и архитектура" - Битола
 • "БВ Инженеринг" - Битола
 • "Борак Инженеринг" - Битола
 • "Медко" - Битола
 • "Есперанца" - Битола
 • "Неимар" - Битола
 • "Гео Премер 2009" - Тетово
 • "Гео Мрежа" - Скопје
 • "Гео Мрежа" - Скопје
 • "Геовис Нова" - Скопје
 • "МА - КАТ" - Скопје
 • "Геолибела" - Скопје
 • "Гео Премер - Каљков" - Скопје
 • "Гео Арт" - Скопје
 • "Ленд Кад Инжињеринг" - Скопје
 • "Гео База" - Тетово
 • "Геоматика" - Скопје
 • "Геогео Нова" - Тетово
 • "Гео А - Нет" - Гостивар
 • "Алфа - Геодет" - Скопје
 • "Бета - Геодет" - Скопје
 • "Алфа - Геодет Давче" - Пробиштип
 • "Гео Пункт" - Тетово
 • "Гео - Мега" - Куманово
 • "Геозум Инжнеринг ТДИ" - Скопје
 • "Гео - Интер" - Скопје
 • "Гео - Каевски" - Скопје
 • "Геотера" - Скопје
 • "Алфа - Геодет Зоран" - Гостивар
 • "Геолинија" - Скопје
 • "Геоделта" - Скопје
 • "Алфа - Геодет Нова" - Битола
 • "ПРКАТ" - Скопје
 • "Гео Прем" - Струмица
 • "Гео - СС" - Скопје
 • "Гео АС Груп" - Скопје
 • "Земјомер - Инженеринг" - Скопје
 • "Виницапремер" - Виница
 • "Гео - Ар" - Струмица
 • "Гео - Гис" - Скопје
 • "Гео Монд Инженеринг" - Скопје
 • "Гео Јованов" - Скопје
 • "Гео - Сигма Груп" - Штип
 • "Евро Хом Бунде" - Ресен
 • "Премер - Екстра" - Кичево
 • "Гео Офис" - Гостивар
 • "АД Охрид" - Охрид
 • "Геомеридијан" - Струмица
 • "Геоплан Компани" - Струмица
 • "АД ЗУМ" - Скопје

  СРБИЈА, ЦРНА Гора и БИХ

  progeSOFT progeCAD корисници:
 • Факултет за технички науки - Нови Сад
 • Градежен факултет - Суботица
 • "AB & CO Geosystems" - Нови Сад
 • АД Фабрика за шеќер "Долни Срем" - Пеќинци
 • АД"МитроСрем" - Сремска Митровица
 • АД"ПРО-ИНГ" - Нови Сад
 • АД"Шидпроект" - Шид
 • "АграД" - Шид
 • "Алфа-пласт" - Темерин
 • Атеље за проектирањ и инженеринг "Изградба" - Нови Сад
 • "Arhis Group" - Будва- Црна Гора
 • "Archkeys" - Нови Сад
 • "Аргус Инженеринг" - Нови Сад
 • "Arh-Kon" - Белград
 • "Архитрав" - Белград
 • "Axis" Градежно биро - Нови Сад
 • "BOLT-ING" - Нови Сад
 • "CON-BAU" - Суботица
 • "Construct-Pro" D.O.O. - Kanjiža
 • "Demetriou Engineering" - Белград
 • "Дирекција за изградба, урбанизам и градежно земјиште Смедерево"ЈП - Смедерево
 • С.З.Р. "ДИК Атеље" - Чачак
 • "Дракулиќ" - Пландиште
 • "Пример" -Бечеј
 • "Проект Рума" - Рума
 • "СЛОВАС" - Чачак
 • "Екотерм" - Сремска Митровица
 • "ЕКО-ВОДОИНЖЕНЕРИНГ" - Белград
 • "Електроволт" - Ваљево
 • "Еуродомус" - Зрењанин
 • "Еурометал Инженеринг" - Зрењанин
 • Фабрика за шеќер "Бачка" - Врбас
 • "FEAL" -Широки Брег, БиХ
 • "Гео премер" - Сремска Митровица
 • Геодетско биро "ЕЛИТ" - Мало Црниче/ Пожаревац
 • "GISDATA" - Белград
 • ГП "ЕУРОИМПЕКС" - Лозница
 • "Граѓевинац" - Бачки Јарак
 • "Higum-M" - Зрењанин
 • "Hidroswiss" - Белград
 • "Hyatt Regency Beograd" - Белград
 • "IC Инженеринг" - Крагуевац
 • "I.E.G." - Обреновац
 • "Интер-механика" - Смедерево
 • "ИПЦ-ПРОИНЖ" - Белград
 • "КОНИМ" Биро - Гроцка
 • "Космај" - Белград
 • "Лозница-Гас" - Лозница
 • "LVD Инженеринг" - Шид
 • "MapSOFT" - Белград
 • "МЕГАДИЛ" - Зрењанин
 • "МинелЕним - Смедерево" - Смедерево
 • О.Д. "ИНГРАД" - Лозница
 • "Пирамида 2003" - Лозница
 • "Полифарм" - Белград
 • "ПРИМИП" - Сремска Митровица
 • Проектно биро "ГРАФ" - Нови Сад
 • Проектно биро "СТУДИО" - Рума
 • Проектно биро "Чубиќ" -Пирот
 • "СапутникСо-M" - Сомбор
 • "СИМ Проект" - Инѓија
 • "Слободна Зона Пирот" - Пирот
 • "С.М.З. -Инженеринг" - Смедерево
 • "СОЛАР" - Панчево
 • "SOTECO" - Жарково
 • "СПАЈИЌ" - Неготин
 • "Студио Visual Power" -Кањижа
 • "SUNOKO" - Нови Сад
 • СЗР"ИНГРАД" - Лозница
 • СЗР"КГХ САРА" - Рума
 • СЗР"Термогас-Инженеринг" - Лозница
 • "ШЕЌЕРАНА-ЕДИНСТВО" - Ковачица
 • T-Energy Global" - Гроцка
 • "TIGAR INCON" - Пирот
 • "TIGAR Техничка Гума" - Пирот
 • "Virtual Architecture" - Крагуевац
 • "ВИС ЕВРОПА" - Зрењанин
 • "QUADRA LINE" -Нови Сад
 •  

  progeSOFT progeEARTH корисници:

 • "Дирекција за изградба, урбанизам и градежно земјиште Смедерево"ЈП - Смедерево


 

  progeSOFT progeCAM CNC корисници:

 • "Хигум-M" - Зрењанин