Дружете не

facebookyoutubeblog

Зошто progeCAD

Погледнете го видеото со ТОП 10 причини зоштo да го изберете progeCAD
Или симнете ја PowerPoint презентцијата посветена на progeCAD Professional и погледнете што сè можете да направите со оваа моќна алатка...
Сето тоа по фер цени...
: progeCAD 2018 / Новости во верзијата 2018
Новости во progeCAD 2018

Пред Вас е новата CAD алатка - progeCAD 2018.

Покрај големиот број на унапредување и корекции на постојните можности, progeCAD 2018 донесува и многу новини кои ја олеснуваат секојдневната работа со него.

Некој од најзначајните нови можности се:

 • AutoCAD® 2018 DWG формат
  вчитување и чување на цтежите во DWG формат од верзијата 2.5 до 2018.
 • progeCAD Cloud
  вчитување и чување на цтежите во облак. progeCAD Cloud Ви овозможува да пристапите на своите цртежите од каде и да било. Исто така, со користењето на сервисот во облакo можете наедноставен начин да ги споделите цртежите со кооперанти или клиенти, затоа што progeCAD користи облак да ги прати не само цртежите, туку у референците, фонтовите и растерските слике, со што се спречува цртежите да бидат недостапни. progeCAD Cloud доаѓа со поддршка за најпознатите сервиси за облак: DropBox, Google Drive, OneDrive.
 • Динамички внес
  овозможува интерфејс на командната линија на видик. Исто така овозможува приказ и едноставен внес на должина и агол на линија, радијус на кружница, итн..
 • Динамички UCS
  автоматско креирање на привремена XY рамнина во цртањето
 • Annotative објекти
  овозможува креирање на annotative објекти кои можат да имаат различни начини на приказ во зависност од размерот. Објекти кои можат да бидат annotative се:
  • Текст (едноставен текст)
  • Мтекст (повечелиниси текст)
  • Коти
  • Толеранции
  • Шрафури
  • Блокови
  • Атрибути во блокови
 • PDF/A ISO19005 Стандард
  progeCAD 2017 може да креира PDF документација која е прилагодена на PDF/A стандардот.
 • Полиња
  автоматизирано вметнување на предефиниран текст во цртеж (име на проект, автор, датум...)
 • BRAKELINE команда
  овозможува вметнување на симболи за прекин преку постојна полилнија
 • 3D ortho
  овозможено е орто во правец на Z оска, со што орто модот може да биде во правец на сите три оски.
 • Комплетирање на команда
  со внес на дел од команда се прикажуваат сите команди кои одговараат на внесениот дел, со што значително се забрзува внесот на команда преку тастатура.
 • Напредна промена на редослед
  унапредени се алатките за контрола на редоследот на приказ на објекти.
 • Напредни грипови
  солидите во progeCAD се збогатени со нови грипови, со што се олеснува работата со објекти во 3Д просторот.

Новости во верзијата 2014

Некој од најзначајните нови можности се:

 

 • AutoCAD® 2014 DWG формат
  вчитување и чување на цтежите во DWG формат од верзијата 2.5 до 2014
 • Тримување на шрафури
  шрафурите може да бидат исечени со користење на стандардната
  TRIM команда
 • Подршка за динамички блокови
  овозможено е уредување на динамички блокови преку грипови
 • Табели
  овозможено е креирање и уредување на табели. Табелите се базирани на атрибути и се увезуваат од Excel
 • Пакетно печатење (Batch plot)
  печатење (или извоз во PDF/DWF) на селектираниот простор на хартија (layouts)
 • EasyArch 3D
  нова верзија на алатката наменета за архитекти кој овозможува едноставно проектирање на објекти со помош на 2D/3D објекти (ѕидови, прозори, врати...)
 • 3D PDF
  конверзија на 3D модели во интерактивен 3D документ (видлив со помош на Adobe Reader)
 • 3D печатење
  STL подршка за 3D печатари
 • Paste Special
  увоз на табели од Excel, Open Office и Libre Office
 • Multiline стилови
  креирање стилови за multiline за да го контролира бројот на елементи и карактеристики на секој елемент
 • EATTEXT
  креирање на табели од атрибути на блокови
 • Подршка за .NET
  поврзување на .NET базирани програми и цртежите од progeCAD

 

Новости во верзијата 2013

После повеќе години развој, пред Вас е новата верзија на CAD алатката progeCAD 2013.

Покрај големиот број на унапредувања и исправки на постојните можности, progeCAD 2013 носи и многу новости кои ја олеснуваат секојдневната работа со него.

Некои од најзначајните нови можности се:

 

 • AutoCAD® 2013 DWG формат
 • вчитување и чување на цтежите во DWG формат од верзијата 2.5 до 2013
 • MultiGRIP уредување
 • измена, померување, ротирање, издолжување на поединелни или повеќе објекти одеднаш
 • Напредно печатење со PC3
 • AutoCAD®-овиот управувач со подесување со PC3 датотеки и чување на подесувањата за секој поединечен цртеж во PC3, CTB и STB формат
 • Нов дијалог за печатење
 • Изменет е дијалогот за печатење
 • Traceparts и Cadenas за progeCAD
 • iCADLib овозможува бесплатен пристап на порталот со преку 100 милиони блокови
 • Otrack® (Etrack)
 • Проширување на Etrack командите
 • Snap Extesion
 • Привлекување кон точки на имагинарнo продолжена линија
 • Multiline команда
 • Компатибилност со  AutoCAD® MULTILINE командата, која овозможува цртање на повеќе паралелни линии преку една команда
 • Извоз на DWG НОВО
 • Извоз на цртежот во PDF, DWF, 3DS, DAE, STL, LWO, POV, BMP, WMF, EMF и SVG формат
 • Извоз во STL и Collada (DAE) НОВО
 • progeCAD 2013 извезува цртежи во DAE формат, наменет за размени помеѓу 3D програмот, како и во STL формат наменет за печатење на модели на 3D печатари
 • Нови типови на коти
 • QDIM, скратување на кота (jogged), и контролна кота
 • Управувач на стилови на котирање
 • Креирање на нови стилови, поставување на актуелн стил, изменет стил
 • Flatshot команда
 • Конверзија на 3D солиди во квази 3D рамнински објект
 • Helix и Loft команди
 • Генерирање на 3D хеликоидни полилинии и извлекување на неколку објекти да се добие еден 3D ентитет
 • Подршка за AEC објект
 • Визуелизација на објекти креирани со помош на Architectural Desktop во DWG
 • Шрафирање
 • Нов дијалог за шрафирање овозможува дефинирање на почеток и редослед на шрафирање, како и креирање и уредување на раздвоени шрафури
 • Дејалог за внес на текст
 • Унапреден дијалог за внес на текст со голем број на опции
 • Polar Tracking
 • Дадона е можност за дефинирање на агол на tracking во однос на последниот сегмент
 • Подршка за  Jpeg 2000, ECW и SID растерски формати
 • Стандардни формати наменет за GIS
 • Увоз на DNG модел
 • Увоз на Microstation® цртежи
 •  

  Новости во верзијата 2011

 • DWG 2012 целосна подршка за Autodesk® DWG 2012 формат
 • потполна компатибилност со Microsoft Windows® 7 оперативниот систем
 • Нов блок менаџер - iCADlib.
  Благодарение на комплетно редизирајниот интерфејс и унапредените перформанси, iCADlib ќе стане неизбежна алатка за управување со блокови. Новата верзија содржи повеќе од 20.000 блокови (конструкторски, архитектонски, машинскиANSI-ISO и DIN-ISO, електро ANSI и IEC, челични профили, мебел итн.)
 • Traceparts for progeCAD
  подрѓка за progeCAD Traceparts portal - преку iCADLib менаџерот можете да пристапите директно на интернет базата со блокови која содржи преку 1.000.000 различни блокови.
 • EasyArch
  Автоматизирана алатка наменета за архитекти и градежни инженери, дизајниран така да ја зголеми продуктивноста во секојдневната работа. EasyArch овозможува:
  - изработка на ѕидови
  - измена на ѕидови (бришење, ротација, поместување, копирање...)
  - додавање, копирање, поместување и измнена на врати и прозори
  - управување со слоеви (брзо исклучување и вклучување, замрзнување и одмрзнување...)
  - управување и увоз на параметарски блокови преку додатно мени
  - изработка на скали
  - изработка на кровни конструкции
  - изработка и измена на таблица со елементи, простории, површини...
  - напредно котирање

 • Новости во верзијата 2010


 • целосна поддршка за Autodesk® DWG 2010 формат
 • компатибилност со Microsoft Windows® 7 оперативниот систем
 • унапредени се перформансите при снимање и вчитување на цртежите, како и при зголемување/намалување
 • унапредена е подршката за PDF форматот - цртежите може да се извезуваат во "слоевит" PDF формат, со што се овозможува да се задржи оригиналната структура на лејерот, без користење на DWG форматот
 • Редизајнирана е Палетата на карактеристики, па така се прикажуваат повеќе информации и има изглед на"AutoCAD®".
 • Нов прозор - Aerial View, кој овозможува лесно поместување низ големите цртежи
 • Унапреден е системот на шрафирање - додадена е можност за шрафирање со градиент, а формата повеќе наликува на "AutoCAD®"
 • Додадена е подршка за креирање и приказ на полигонални "layouts"
 • Нов сет на команди кој овозможува креирање на 2D профили од ACIS солиди
 • Унапреден е начинот на селектирање на објекти
 • Додадена е можност за извоз на моделите во Blender, 3D Studio и Pov-Ray
 • Унапреден е менаџерот за опоравување на цртежи
 • Додадени се нови Express Tool опции
 • Унапредена е работата со мрежните лиценци - отсега мрежната лиценца привремено може да се користи на лаптоп или на PC - кој не е постојано поврзан во мрежа

Новости во верзијата 2009

 • можност на извоз на моделите во Google Earth
google_t
 • Нова команда - QDIM, која овозможува брзо котирање на саканиот објект
 • Унапредена е командата за копирање - отсега автоматски мод за правење повеќе копии
 • Унапредени се EXTEND и TRIM командите- оленет е изборот на ентитети кои се продолжуваат, односно отсечуваат
 • Нов сет на команди- Quick Group, наменет за едноставно групирање на објекти со еден клик
group_t
 • Унапреден Purge дијалог
purge_t
 • Додадена е лента со листа на отворени цртежи – Drawing Tabs, што овозможува погодност при работата со повеќе цртежи во исто време
tab_t
 • Унапреден е извозот на податоци - wizard за Atribute и можност за извоз на податоци за блокоци
 • Воведена е подршка AutoCAD DIESEL програмскиот јазик
 • ...

Новости во верзијата 2008

Можностите означени со* не се достапни во оригинлниот IntelliCAD.

Подршка за AutoCAD 2008 DWG
Читање и снимање без конверзија на сите DWG формати од v.2.5 до2008
Побрзо снимање и отворање на цртежи
Повеќе пати забрзано отворање и снимање на цртежи. Унапредена е подршката за големите цртежи
eTransmit*
Алатка за групирање, пакување и пренесување на DWG документи, заедно со екстерни референци, фонтови, слики...

etransmit_t

Snap 'From' *
"Паметен" Snap ги дополнува Snap опциите
напреден Refedit (Едитирање на блок"на лице место") *
Едитирање на поединечни објекти во  рамките на блокот
Save as
командата"Save as" е унапредена и може да прави копија на оригиналот
Подршка за True Color
Бројот на бои е зголемен од класични 256
Креирање Wipeout ентитети *
Криење на дел од цртеж кој се наоѓа во главниот цртеж
Унапреден интерфејс за принт*
AutoCAD® изглед со можност за памтење на претходните подесувања

print_t

Унапредена подршка за Азиски фонтови*
Унапредена е компатибилноста со кинески, корејски и јапонски фонтовиje
Нова системска променлива DWGCODEPAGE
Можност за дефинирање на кодни страни на цртеж
Модул ALE и библиотека на блокови *
модул за управување на блокови, кој содржи повеќе од 10.000 блокови

ale_t

Скриени линии во Dview (перспективен поглед)
Скриените линии сега се прават во перспектива
Find & Replace *
Овозможено е пронаоѓање и замена на текст и атрибути на блокови и цртежи
Унапреден графички интерфејс *
нова структура на менито

gui_1_t

Ажурирање на програмот *
Автоматско проверување и постјано ажурирање на програмот
Нов raster engine
Подобри перформанси и подршка за едитирање на Grips
Подршка за PNG формат
Подршка за ECW (Enhanced Compression Wavelet) *
"Wavelet compression image" формат развиен од страна на Earth Resource Mapping
Подршка за Jpeg 2000 формат*.
Jpeg 2000 е стандард за компресија на слика без губиток
Фиксирање Layout Viewport*
Фиксирање на model space поглед или локација при зумирање и пановање во paper space
извоз во DWF 3D
Воведена е подршка за нов 3D формат за DWF документи
Менито зависи од избраниот ентитет
Содржината на менито се менува во зависност од избраниот ентитет.

Останати унапредувања во однос на верзијата 2007 :

Олеснето управување со layout
Побрзо освежување на viewports
Унапредена DWG 2007/2008 подршка
Не е потребна претходна конверзија во претходен DWG формат. Подобрена компатибилност
Нови ситемски променливи
Голем број на DWG променливи
Windows Vista
Унапредена интеграција и подршка за новиот Microsotf оперативен систем
Унапредена Xref подршка
Xref layers се достапни во листа на layers
Унапреден принт интерфејс
редизајниран интерфејс за принтањеi
Унапреден систем на повторно лиценцирање
Пренесување на лиценцата на друг компјутер
Поправка на грешки
Поправени се повеќе стотини воочени грешки во програмот